Historia

Historia…

Wszystko zaczęło się prawie 45 lat temu.

W 1970r. gdy na skutek wypadku w kopalni ZG Lubin potrzebna była krew dla rannego górnika.

Na apel zareagowało 15 jego kolegów. Wśród nich był również Jerzy Ziółkowski. Po tej akcji postanowił on założyć działający przy kopalni Klub PCK Honorowych Dawców Krwi „ Serce Górnika” 

Szanowne Panie i Panowie,
Mili Goście!

Skład pierwszego Zarządu tworzą Panowie: Bolesław Małek, Jerzy Ziółkowski, Kazimierz Świątek, Antoni Cieślik i Henryk Ruszat. Pierwszym opiekunem  z ramienia dyrekcji  był Pan Józef Lenarczyk. W okresie tym bardzo mocno rozwinięto akcję propagandową i agitacyjną celem pozyskiwania nowych członków.

Aktywna praca trwa do roku 1980, a na początku roku 1980 odbywają się nowe wybory a skład Zarządu tworzą Panowie: Zbigniew Waszkowiak, Kazimierz Gorbelny, Stanisław Brzeziński, Władysław Flak, Włodzimierz Barański.

Zarząd w tym składzie i w tym samym roku podejmuje uchwałę o przyjęciu nazwy klubu i od roku 1981 Klub nosi nazwę „Serce Górnika”. Opiekunek z ramienia dyrekcji pozostaje nadal Pan Zygmunt Kamieński.

W roku 1984 po odejściu z pracy Pana Prezesa Kazimierza Lubasa zostaje  zwołane Walne Zebranie i ponownie następuje zmiana składu Zarządu Klubu. Jego skład tworzą: Pani Anna Aleksandrowicz- prezes Klubu. Panowie Dariusz Martyniuk, Włodzimierz Barański, Stanisław Baranowski, Władysław Flak, Marek Wilczak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje Pan Jerzy Ziółkowski.

Jest to najbardziej prężny okres w działalności krwiodawców, rozwoju  Klubu, pozyskiwania nowych członków oraz działania na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. W sposób przykładowy łączona jest działalność charytatywna krwiodawców z organizacją wypoczynku dla nich samych i członków ich rodzin. Do chwili obecnej są w Klubie członkowie, którzy wspominają okres  prezesowania Pani Anny Aleksandrowicz z dużym sentymentem. Jest też to okres gdy oddawano najwięcej krwi jednorazowo oraz pozyskiwano najwięcej krwiodawców, ale też i zakład  nasz liczył wtedy kilkanaście tysięcy pracowników.

Okres prężnego rozwoju i działalności trwa do roku 1992. Po odejściu z pracy Pani Prezes nowy Zarząd Klubu tworzą Panowie: Jerzy Ziółkowski, Dariusz Martyniuk, Stanisław  Barański, Zbigniew Sulski ,Michał Prucnal oraz Marek Skowron. Po nagłej śmierci pana Dariusza Martyniuka skład Zarządu uzupełnia Pan Wojciech Seredyński. W roku 1998 dzięki aktywnym staraniom Pana Jerzego  Ziółkowskiego oraz wielkiej pomocy dyrekcji naszego Zakładu a szczególnie Pan  Dyrektora Zygmunta Mackało nasz Klub otrzymuje sztandar ufundowany przez Zarząd KGHM „Polska Miedź”, który jest wtedy kierowany przez  pana Stanisława Siewierskiego. Obowiązki dyrektora w tym czasie pełni  Pan Marek Cypko. Od tego też czasu sztandar naszego Klubu towarzyszy nam we wszystkich ważniejszych uroczystościach na terenie zakładu i poza nim.

Przełom wieku i lata po nim następujące są okresem rozwoju oraz aktywnej działalności Zarządu Klubu i jego członków. Wystarczy tylko wspomnieć, że od roku 1970 do roku 2006

Członkowie Klubu oraz członkowie ich rodzin oddali honorowo ponad 5000 tys. litrów krwi w placówkach całego naszego kraju podczas wielu imprez ,festynów, oraz akcji krwiodawstwa i w sposób nie zorganizowany. Jest to liczba duża,  ale nie liczbami lecz ilością uratowanych anonimowych istnień ludzkich  można mierzyć działalność naszego Klubu.

W poszczególnych latach placówki służby zdrowia i stacje krwiodawstwa  odwiedzamy wielokrotnie i wspomagamy je nie tylko oddając krew, ale też niesiemy pomoc materialną i charytatywną dla pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku

Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz Centrum Zdrowia Dziecka w warszawie. Nie są to wizyty jednorazowe lecz w miarę systematyczne. Dzięki dużemu zaangażowaniu osobistemu Pana Jerzego  Ziółkowskiego Klub trwa przez kolejne lata i jest dobrze postrzegany przez dyrekcję zakładu jak i osoby z zewnątrz.

W roku 2007 następuje kolejna pokoleniowa z miana warty w naszym Klubie. Wybrany zostaje nowy Zarząd w skład którego wchodzą:  Pani Urszula Karst, Pan Andrzej Drogosz, Pan Andrzej Krzyszczak, Pan Józef Smalec, Pan Stanisław Mielewczyk, Pan Mirosław Majcher. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje Pan Wiesław Nielepkowicz. Obowiązki prezesa Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze powierza mnie. Do chwili obecnej jest to jeden z krótszych okresów pracy  Zarządu, ale i my możemy pochwalić się osiągnięciami poza kontynuacją dzieła naszych poprzedników. W swojej działalności poza oddawaniem krwi, postanowiliśmy zacieśnić współpracę z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku i w chwili obecnej na 217 członków Klubu w Banku Dawców Szpiku mamy zarejestrowanych 71 potencjalnych dawców.

Jako priorytet w naszej działalności postawiliśmy na współprace z placówkami służby zdrowia takimi jak 4 Wojskowy Szpital Kliniczny czy wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Staramy się aby poprzez swoją działalność poprawić dostęp do służby zdrowia oraz jakość opieki zdrowotnej dla krwiodawców oraz członków ich rodzin.

Aby rozwijać naszą działalność przyjmujemy pod swoje skrzydła wszystkich chętnych, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa. Dlatego w naszych szeregach można spotkać policjanta, nauczycieli, transportowców, a nawet wojskowych. W naszej działalności  łączymy oddawanie krwi razem z integracją naszego środowiska oraz aktywnym wypoczynkiem. Mieliśmy przyjemność dzięki dużej pomocy dyrekcji zwiedzić takie miasta jak Praga, Budapeszt, Wiedeń, Wenecja i Rzym.

Dzięki naszemu kapelanowi Ks. Bogusławowi odwiedziliśmy ogrody Watykańskie co nie wszystkim było i jest dane. Naszą działalność i organizacji oraz instytucji nas wspierających można przeliczyć na litry, czy też złotówki, ale nie można przeliczyć na ludzkie zdrowie czy życie. Wiemy, że to co robimy jest potrzebne innym a nam daje przede wszystkim satysfakcję, że idąc przez życie pozostawiamy wymierny znak  swego istnienia i swego serca dla innych.

Praca i działalność Klubu nie była by możliwa bez wyjątkowej i wzorowej postawy wszystkich dyrektorów jacy pełnili swoje obowiązki podczas czterdziestolecia istnienia naszego Klubu. W sposób wyjątkowy jako prezes Klubu HDK – Serce Górnika chciał bym podziękować obecnej dyrekcji Naszego Zakładu. Bo to bez jej wsparcia działalność nasza nie mogła by się rozwijać w tak wzorowy sposób i być przykładem jak umiejętnie można kierować przedsiębiorstwem i być otwartym na pomoc innym.

Z tego miejsca serdecznie, bardzo serdecznie dziękujemy wam Panowie za okazywaną życzliwość, pomoc i w chwilach trudnych za wsparcie.

Gdy otrzymujemy podziękowania od szpitali i innych placówek Służby zdrowia przyjmujemy je niechętnie, nie traktujemy ich jako coś co nam się należy ale mamy satysfakcje, że zrobiliśmy coś dobrego. W tym robieniu dobrego poza wspaniałymi dyrektorami pomagają nam nie mniej wspaniali przedstawiciele  związków zawodowych. Bo choć reprezentują różne stanowiska w różnych sprawach to im i nam będących krwiodawcami z różnych środowisk przyświeca jeden cel. Tym celem jest dobro i zdrowie innego człowieka. I śmiało mogę powiedzieć, że to dzięki dyrekcji i działającym przy  zakładzie związkom zawodowym udało się dotrwać do jubileuszu 40 lecia istnienia Klubu. Dziękujemy bardzo serdecznie Panowie, bo nasze osiągnięcia, są również osiągnięciami związkowców krwiodawców, którzy was reprezentują.

Panie i Panowie,

Pozwólcie, ze podziękuję również tym, którzy będąc w świecie polityki, pamiętają o krwiodawcach i mimo rozlicznych obowiązków możemy liczyć również na ich wsparcie i życzliwość.

Dziękuję Panu Ryszardowi Zbrzyznemu i Piotrowi Cybulskiemu.

To w was również mamy  wsparcie  i pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć. Szczególnie dziękujemy za okazaną gościnę podczas  wizyty w Sejmie w poprzednią sobotę. Była bardzo miła i sympatyczna.

Panie i Panowie!

Przez  wiele lat Klub nasz funkcjonował  dzięki temu, że kiedyś to wy poczuliście ideę honorowego krwiodawstwa, czy to pod sztandarem PCK , czy pod kierunkiem Narodowego Centrum Krwi. To Wasza postawa oraz bardzo duże zaangażowanie was, samych oraz członków waszych rodzin ( bo mamy rodziny krwiodawców) pozwalają na to, że idea honorowego oddawania krwi oraz szpiku kostnego będzie postawą godną do naśladowania dla nowych pokoleń krwiodawców.

Bardzo ważne jest, że w sposób wzorowy łączycie obowiązki zawodowe z ideami Klubu i jesteście postrzegani przez przełożonych jako wzorowi pracownicy. Ze swojej strony chcę podziękować z tego miejsca wszystkim osobom dozoru, sztygarom, kierownikom oddziałów oraz osobom dozoru wyższego, którzy rozumieją naszą idee i umiejętnie kierują pracą wszystkich pionów tak aby nasza działalność nie niosła uszczerbku w sferze produkcyjnej.

Jest nam niezmiernie miło, że rozumiecie nasze idee i jednocześnie zechcieliście przybyć na nasze spotkanie. Chociaż dobrze wiemy, że również wśród osób dozoru wyższego też mamy doskonałych krwiodawców. Nasza działalność nie była by tak intensywna gdyby też nie pomoc i duże wsparcie ze strony szeregowych pracowników administracji naszego zakładu, którzy bardzo chętnie zawsze służą nam swoją pomocą od kadr aż po dział socjalny. Bardzo serdeczne pozdrowienia, dla wszystkich tych, którzy słowo krwiodawca w naszym zakładem witają uśmiechem i pomocną dłonią. Wy wszyscy, którzy pomagacie nam,  przez nasze działania pomagacie tym najbiedniejszym, poszkodowanym przez los i dajecie im przez naszą oddaną krew odrobinkę samych siebie i iskierkę nadzieji na powrót do zdrowia. Wielkie i serdeczne Bóg wam zapłać za okazywaną pomoc i życzliwość.

40 lecie istnienia klubu to święto wszystkich tych ,którzy ten Klub tworzyli i tworzą nadal. Wam wszystkim w imieniu swoim Panie i Panowie Krwiodawcy serdecznie dziękuję za to, że swoją wzorowa postawą krwiodawcy wspieraliście wszelkie działania naszego Klubu, że nie szczędziliście czasu ani środków aby wspomagać tych, którzy tej pomocy tak zawsze potrzebowali i potrzebować będą.

Mogę śmiało powiedzieć, że Klub krwiodawców przy naszym zakładzie to Klub przyjaciół, który skupia wokół siebie coraz to nowych przyjaciół i jest to Klub który zostanie na zawsze najstarszym i najlepszym Klubem w Zagłębiu Miedziowym, wpisany w historię krwiodawstwa jako  największy i najstarszy na Dolnym Śląsku. Klub w którym najwięcej osób w Kraju posiada odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Naprawdę dla ratowania życia i zdrowia narodu zrobiliście bardzo, bardzo wiele.

Te kolejne odznaczenia, które zostaną wręczone dzisiaj są tylko skromnym podziękowaniem za waszą długoletnią dobroć , wrażliwość i miłość do bliźniego w jego potrzebie, bo „zaprawdę powiadam Wam, ten dużo daje, który sam siebie daje innym.