Akcja zbiórki krwi pod hasłem „Krew dla Julki Sołoguby”

Dnia 26 maja zakończyła się dwutygodniowa akcja zbiórki krwi pod hasłem „Krew dla Julki Sołoguby”. Pobór krwi odbywał się na całym Dolnym Śląsku, z czego najwięcej osób odwiedziło Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie.
W pierwszym tygodniu akcji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Lubin krew oddało 237 osób, co dało 106,650 litra krwi. W województwie – 75 osób z wynikiem 33,750 litra.
W drugim tygodniu w Lubinie osób zdających krew było 186 – 74,700 litra krwi. W województwie 37 osób z wynikiem 16,650 litra tego życiodajnego płynu.
Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców. I z tego, że nie potrafią przejść obojętnie wobec tragedii dziecka – dziecka, które tak jak ich córka/wnuczka/siostra mieszka obok nas, chodzi do jednej szkoły, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
Ogółem udało się pozyskać 231,750 litra krwi od 515 osób. Wszystkich zarejestrowanych osób było 567. Żałujemy, że z różnych przyczyn nie mogły one uczestniczyć w akcji. Po raz kolejny warty podkreślenia jest fakt, iż do grona krwiodawców dołączają nowe osoby. Coraz więcej młodych osób decyduje się podzielić z potrzebującymi. Młodzi, w tym szczególnie kobiety nie ukrywają, że przychodzą do RCKiK pełni chęci niesienia pomocy, ale również pełni obaw, strachu. Na szczęście rozmowy ze „starszymi krwiodawcami”, jak również tłumaczenia Pań pielęgniarek pozwalają rozwiać te obawy. Wierzymy, że pierwszy raz nie jest ostatni.

Z całego serce dziękujemy także naszym darczyńcom. Wsparli Oni nas w tej akcji różnymi upominkami i gadżetami, którymi mogliśmy obdarować osoby zdające krew. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora Naczelnego ZG „LUBIN” Pana Marka Marca, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Wrocław Dział Metodyczno-Organizacyjny oraz internetowych portali regionalnych za rozpowszechnienie informacji o akcji. Słowa uznania kierujemy również do Pań z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Lubin za miłą atmosferę podczas akcji i pomoc w zbiórce krwi.

Kolejną akcję zbiórki krwi pod hasłem „Dla Julki Sołoguby i dzieci ze szpitala Przylądek Nadziei” Klub HDK PCK „Serce górnika” planuje już 1 czerwca. Akcja potrwa do 9 czerwca. Zbiórka będzie odbywać się w całym województwie, zaś a wszystkie osoby z Lubina i okolic tradycyjnie zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Lubin.
Akcja rozpoczyna się nie bez przyczyny w Dniu Dziecka. Nie bez przyczyny również pomagamy pacjentom „Przylądka Nadziei” – podopieczną właśnie tej placówki jest Julka.
Możemy w tym dniu podarować dzieciom najlepszy prezent – swoją krew.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji !

Wspomniano o Nas:
Przelali 231 litrów krwi
Prawie 232 litry krwi, z czego 181 z Lubina